aXtion BV trots op certificering ISO 27001 en NEN 7510!

Met trots ontvangt aXtion vandaag de ISO 27001 en NEN 7510 certificaten. Met deze certificering voldoet aXtion aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging. Erg belangrijk met oog op de risico’s die er tegenwoordig zijn, vooral voor klanten die met gevoelige data werken.

aXtion is een ICT organisatie gericht op innovatieve projecten en vraagstukken uit de zorg, overheid, arbo en ziekenhuizen en is onderdeel van Lode Holding BV. ‘Een grote nachtmerrie van onze klanten is dat gevoelige gegevens op straat liggen. aXtion was al een betrouwbare partner op dit gebied, maar de certificering is een prachtige bevestiging’, aldus Johannes Wolters (directeur). Nu is bewezen dat aXtion een beleid hanteert waarin de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staan.

aXtion is een gespecialiseerd bedrijf gevestigd op de Zernike Campus in Groningen. Hoewel een aanzienlijk deel van de jeugdzorg in Nederland gebruik maakt van de door hen gebouwde en onderhouden vragenlijst-applicatie, blijft aXtion bescheiden. ‘Het inspelen op de klantwensen is iets dat ons van nature goed afgaat. Dat begint met goed luisteren, maar ook het vertalen van die wensen in verantwoorde applicaties is iets dat ons in de genen zit’ (Erwin te Bos, manager).

Een aantal grote Arbodiensten zijn om die reden klant, waarbij aXtion de applicatie bouwde waarin meetgegevens van alle controlekamers samenkomen en bruikbaar zijn voor Arboartsen én voor het management. Met de certificering heeft aXtion aantoonbaar gemaakt dat de informatie die wordt verwerkt voor haar klanten bij aXtion in goede handen is.

ISO 27001 is een belangrijke internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op het procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen. De standaard specificeert eisen voor het ontwerpen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). NEN 7510 is een nationale norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. In NEN 7510 worden maatregelen beschreven om op een adequate manier om te gaan met de (gevoelige) informatie die rondgaat in de zorgsector. Evenals bij ISO 27001 is het doel van deze norm ook om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie te garanderen.

Scroll naar boven