Benutten kansen samenwerking

Lode Holding BV en haar algemeen directeur Johannes Wolters zijn nauw betrokken bij de oprichting en het bestuur van het Healthy Ageing Business Coöperatief U.A. Deze coöperatie bevat bij oprichting vijf organisaties die de kerngebieden van de coöperatie vertegenwoordigen, te weten: Medical Technology, Molecules & Materials en Drug Development, Testing & Analysis. Gezamenlijk hebben de bedrijven geconstateerd dat het Noord-Nederlandse MKB zich voornamelijk richt op haar kernactiviteiten en te weinig van elkaar profiteert. Binnen de bedrijvencoöperatie zal de Healthy Ageing Campus in dienst staan van het bedrijfsleven om kansen in kaart te brengen en om nieuwe (samenwerkings)projecten te realiseren.

Scroll naar top